U宝登录
近代英国东印度公司对华商业中的买办
    发布时间: 2019-08-14    浏览次数:

  第30 卷第5期20 12年10 月= = = = 一: : : =凯里学院学报Jo u r n a l o f K a ili U n iv e r sityV 0 1. 30N o . 5O c t. 20 12: : : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =近代英国东印度公司对华商业中的买办潘毅( 凯里学院人文学院, 贵州凯里556 0 11)摘要: 正在近代商业中, 英国东印度公司来华的买办是公司的贸易代办署理人, 是公司对华商业的间接操做者。 英国东印度公司是近代史上英国殖平易近扩张的机械, 它通过军事和贸易商业的体例从东方获取庞大的财富, 为英国从贸易本钱从义向工业本钱从义的成长供给了雄厚的资金, 也为英国从平易近族国门第界殖平易近性帝国奠基了的物质根本。 出产力中最活跃的要素就是人。 这些正在17 世纪到19 ...